Liñas estratéxicas

A iniciativa de Infraestrutura Verde configúrase en 9 liñas fundamentais que marcarán a estratexia a seguir:

  1. Análise preliminar e estado da arte
  2. Análise e diagnóstico do territorio
  3. Análise da conectividade actual dos espazos de valor natural
  4. Delimitación do ámbito da infraestrutura verde
  5. Identificación e cuantificación dos servizos ecosistémicos
  6. Caracterización das diferentes zonas da infraestrutura verde
  7. Desenvolvemento de propostas de actuación
  8. Potencialidades da infraestrutura verde para o desenvolvemento socioeconómico da zona
  9. Proceso de participación pública e divulgación